Contacte i publicitat de CatalunyaDiari.cat

Pots demanar informació sobre tarifes, espais i propostes de publicitat a publicitat@catalunyadiari.cat o trucant al 608 808 975 / 636 068 877

Si tens una notícia per explicar-nos o vols contactar amb redacció, pots escriure a info@catalunyadiari.cat o trucar al 629 747 677